Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
نظر سنجی
نظر شما در مورد حذف کنکور چیست؟
 
مصاحبه و مقالات کنکوري کارنامه و نمره ی تراز

کارنامه و نمره ی ترازکارنامه و نمره ی تراز

اگر به کارنامه ی آزمون دقت کنید، نتایج ارائه شده شامل درصد ( نمره خام )، نمره ی تراز و رتبه می باشد. حال این سوال مطرح می شود که کدام یک از این 3 مورد برای ارزیابی وضعیت ما قابل اتکاء و اعتماد است ؟ درصد یا تراز ، واقعیت این است که درصد و رتبه در آزمون های آزمایشی معیارهای قابل اتکایی نیستند. حال به اختصار دلایل مان را ارائه می کنیم.


1- درصد یا نمره ی خام : این نمره بسته به سطح دشواری سوال متغیر است. به عنوان مثال یک کلاس را در نظر بگیرید. از دانش آموزان یک کلاس 2 بار از یک مبحث یکسان امتحان گرفته شده است به گونه ای که سوال های امتحان دفعه ی اول بسیار ساده و سوال های امتحان دفعه ی دوم بسیار دشوار بود. بالاترین نمره ی کلاس در حالت اول 12 و بالاترین نمره ی کلاس در امتحان دوم 20 بوده است. آیا به نظر شما کدام نمره قابل قبول است ؟ در این دو مقایسه شرایط یکسان بود یعنی دانش آموزان ثابت بودند و موضوع امتحانی نیز همین طور اما دو نمره ی متفاوت به دست آمده است. یا اگر این دو امتحان یکی ساده و یکی دشوار را برای دو کلاس مختلف بگیریم، آیا فقط بر اساس نمره می توان سطح علمی دو کلاس را ارزیابی کرد ؟ و گفت کلاسی که نمره ی بیش تری گرفته قوی تر است ؟ با توجه به این مثال، درصد با تغییر سطح دشواری تغییر کرده و نمی تواند معیار مقایسه ای مناسبی باشد.

فرمول محاسبه ی درصد2- رتبه : رتبه نیز بر اساس تغییر جمعیت تغییر می کند. یعنی رتبه ی یک داوطلب 1000 نفر با 10000 نفر متفاوت است. پس رتبه، کاملا وابسته به جمعیت امتحان دهنده می باشد. در آزمون های آزمایشی جمعیت آماری قابل مقایسه با کنکور سراسری در کشور نیست. در حقیقت رتبه، وضعیت فرد را در یک جمعیت معینی نشان می دهد. نه سطح واقعی فرد را.

3- تراز : مطمئن ترین معیارسنجش تراز است. چرا که در محاسبه ی نمره ی تراز ابتدا درصد تمام داوطلبان تعیین می شود. سپس بر اساس یک قاعده ی آماری نمره ها نرمال می شوند. در نرمال سازی اساس کار وضعیت پاسخ دهی تمام شرکت کنندگان است. به عبارتی نمره ی تراز مشکل سطح دشواری را حل کرده است. همان گونه که می گوئیم اگر سوال ها دشوار باشند برای همه دشوار است و اگرساده یا متوسط باشند، برای همه یکسان است. نمره ی تراز مستقل از سطح دشواری بوده و بر اساس رفتار عمومی پاسخ داوطلبان، پراکندگی نتایج و میانگین نمره ها و . . . محاسبه می شود.

نکته های جالب این جا است که نمره ی تراز با تغییر جمعیت، خیلی بالا یا پایین نمی شود. چرا که معمولا گروه های شرکت کننده در آزمون در مجموع از هر سه سطح قوی، متوسط و ضعیف تشکیل شده اند. مثلا با اضافه شدن داوطلبان یک شهر به جمعیت آزمون دهندگان این نمره تغییر فاحشی نخواهد داشت.


 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن