آغاز انتخاب رشته تحصیلی نهمی ها

مهدی فیض در مصاحبه اختصاصی گفت: به هر دانش آموز دو فرم داده می‌شود که در فرم اول دانش آموزان می‌توانند یک رشته تحصیلی از ۱۲ رشته مشخص شده را به ترتیب اولویت، داوطلبانه انتخاب کنند.

وی افزود: در فرم دوم نیز اولویت زمان مراجعه و ثبت نام دانش آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی مشخص شده است که باید دانش آموزان براساس اولویت به مدارس برای ثبت نام مراجعه کنند.

فیض خاطرنشان کرد: دانش آموزان در فرم دوم انتخاب رشته به چهار گروه الف. تا ج. تقسیم بندی می‌شوند که دانش آموزان به ترتیب از گروه الف تا ج به مدارس برای انتخاب رشته و ثبت نام مراجعه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برای هر دانش آموز ۱۰۰ امتیاز برای انتخاب رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است که در آن ۳۵ امتیاز مربوط به سوابق تحصیلی دانش آموز در سه سال دوره اول متوسطه و ۳۵ امتیاز نیز برای نظر مشاور مدرسه در نظر گرفته شده است.

فیض با تأکید بر این که انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی‌ها امسال اختیاری است گفت: مشاوران مدارس فقط می‌توانند دانش آموز و خانواده او را برای انتخاب نوع رشته تحصیلی راهنمایی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: ظرفیت حداکثری در مدارس برای پذیرش دانش آموزان در رشته‌های دلخواه ایجاد شده است، اما ممکن است با توجه به ظرفیت مدارس نتوانیم به صددرصد تقاضای دانش آموزان پاسخ دهیم.

فیض با اشاره به اینکه برای ورود دانش آموز به هر رشته تحصیلی نمره حدنصاب مشخص شده است گفت: دانش اموزان برای ورود به رشته ریاضی باید میانگین نمرات دروس ریاضی سه ساله دوره اول متوسطه آن‌ها حداقل ۱۴ و نمره میانگین دروس علوم آن‌ها حداقل ۱۳ باشد و برای انتخاب رشته تجربی این اعداد برعکس است.

وی یادآور شد: چنانچه دانش آموزی موفق به کسب حداقل نمره حدنصاب در رشته تحصیلی مورد نظر خود نشود موفق به ثبت نام در آن رشته نخواهد شد و باید رشته‌های تحصیلی دیگری را انتخاب کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *