اصفهان – دانشگاه اصفهان

پایه نوین دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۲۵ با ایجاد آموزشگاه عالی بهداری و ظرفیت ۵۵ دانشجو گذاشته شده و سپس به ترتیب، دانشكده پزشكی در سال ۱۳۲۹ با ۵۴ دانشجو، دانشكده داروسازی در سال ۱۳۳۶ با ۱۴ دانشجو، دانشكده ادبیات در سال ۱۳۳۷ با ۱۴۵ دانشجو، دانشكده علوم در سال ۱۳۴۳ با ۲۱ دانشجو و دانشسرای تربیت دبیر در سال ۱۳۴۴ دایر شد. در ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۴۶ دانشگاه اصفهان صورت نوینی به خود گرفت و به تدریج سایر دانشكده‌های پزشكی، داروسازی و سایر دانشكده‌های وابسته به پزشكی، از دانشگاه اصفهان جدا گردید.

اكنون رشته‌های مختلف این دانشگاه در قالب دانشكده‌های علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، زبان‌های خارجی، علوم، علوم اداری و اقتصادی و فنی و اقتصادی به جذب دانشجو می‌پردازند.

سایت : www.ui.ac.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *