مصاحبه و گفتگو با پگاه پزشكی قهفرخی نفر اول کنکور انسانی ۸۹

 رشته حقوق را تا دكترا ادامه ميدهم

 نفر اول گروه آزمايشي علوم انساني كنكور ۸۹ گفت: در جر و بحث كردن قوي هستم و چون در مباحثه و گفتوگو قوي عمل ميكنم و تا قانع كردن افراد كوتاه نميآيم، تصور ميكنم اين موضوع به درد وكالت در دادگاه ميخورد و رشته حقوق را تا دكترا ادامه ميدهم.

پگاه پزشكي، نفر اول گروه آزمايشي علوم انساني كنكور ۸۹ در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان، با اشاره به تغيير رشته خود در دوران پيشدانشگاهي و انتخاب رشته انساني اظهار داشت: سال دوم دبيرستان در رشته رياضي و سال سوم دبيرستان رشته تجربي در مدرسه فرزانگان و دوره پيش دانشگاهي با تغيير مدرسه رشته انساني را انتخاب كردم.
وي با اشاره به اينكه فرزانگان رشته انساني نداشت و براي ادامه تحصيل در رشته انساني به مدرسه آمنه رفتم، در مورد زمان آغاز مطالعه براي كنكور گفت: با توجه به اينكه در مقطع پيش دانشگاهي تغيير رشته دادم از اول تير ماه سال گذشته مطالعه براي كنكور را به صورت جدي آغاز كردم.
نفر اول گروه آزمايشي علوم انساني كنكور ۸۹ اضافه كرد: در عيد سال سوم دبيرستان براي انتخاب رشته انساني تصميم گرفتم و اين زماني بود كه در مورد رشته پزشكي تحقيق كردم و آن زمان متوجه سازگار نبودن رشته پزشكي با روحياتم شدم و تصميم به انتخاب رشته انساني گرفتم.
وي اين موضوع كه بسياري از دانشآموزان مستعد و ممتاز به رشتههاي رياضي و تجربي گرايش دارند را غلط دانست و تصريح كرد: لازم است حمايتهاي بيشتري از رشته انساني انجام شود و اوليا نيز ديدگاه خود را نسبت رشته علوم انساني تغيير دهند و مخالفتي براي انتخاب رشته انساني توسط دانشآموز نداشته باشند.
پزشكي با تأكيد بر اينكه دانشآموزان علاقهمند به رشته انساني بايد در اين رشته تحصيل كنند، خاطرنشان كرد: نبايد اين باشد كه فقط دانشآموزاني كه در درسهاي رياضي و فيزيك ضعيف هستند رشته انساني را انتخاب كنند و بدون علاقه اين رشته را انتخاب كنند.

* مدارس تيزهوشان و علامه حلي رشته هاي انساني را ارائه نميدهند
وي ادامه داد: رشتههايي همچون حقوق و ادبيات در كشور ما جاي پيشرفت بسيار زيادي دارد به طوري كه فارغ التحصيلان رشته حقوق از نظر كار مشكلي ندارد و پابهپاي رشته پزشكي به پيش ميروند.
پزشكي با تأكيد بر اينكه بايد ديدگاه افراد نسبت به رشته انساني عوض شود، گفت: تنها مدرسهاي را كه در استان همدان كادر قوي در رشته انساني دارد، مدرسه حضرت آمنه (س) است.
وي افزود: دانشآموزان پسر از كلاسهاي سطح بالا براي رشته انساني بيبهره هستند و به نظرم مدرسه خوبي در اين رشته براي پسران وجود ندارد زيرا مدارس قوي از جمله تيزهوشان و علامه حلي رشتههاي انساني ارائه نميدهند و در نتيجه برخي علاقهمندان به انساني مجبور به تغيير رشته براي ادامه تحصيل در اين مدارس ميشوند.
نفر اول گروه آزمايشي علوم انساني كنكور ۸۹ با بيان اينكه به خاطر ادامه تحصيل در رشته حقوق گرايش علوم انساني را انتخاب كرده است، عنوان داشت: به دفاع از قوانين و حقوق طبيعي انسانها علاقهمند هستم و علاقه دارم روابط انساني انسانها را شناخته و براي بهبود روابط انساني انسانها تلاش كنم.
وي بيان داشت: موفقيت در دروس حفظي از جمله عوامل موفقيت در كنكور رشته انساني است و همچنين چون در جر و بحث كردن قوي هستم و با توجه به اينكه در مباحث و گفتوگو قوي عمل ميكنم و تا قانع كردن افراد كوتاه نميآيم و تصور ميكنم اين موضوع به درد وكالت در دادگاه ميخورد و رشته حقوق را تا جايي كه بتوانم و تا مقطع دكترا ادامه ميدهم.
پزشكي در پاسخ به اين سئوال كه آيا به تحصيل در خارج از كشور فكر كرديد، گفت: ترجيح ميدهم مرحله به مرحله پيشرفت كنم و دوست دارم تهران بروم و شغلي پيدا كنم و آن زمان شايد بتوانم به ادامه تحصيل در خارج از كشور فكر كنم، اگر هم بتوانم در دوران تحصيل كار كنم، خوشحال ميشوم.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به اين سئوال مايل به انتخاب رشته ديگري هست يا نه، گفت: اگر رشتهاي ديگري را ميتوانستم در حين تحصيل رشته حقوق انتخاب كنم، ادبيات را انتخاب ميكردم.

* رتبه بيشتر دانش آموزان مدرسه آمنه (س) حداكثر سه رقمي است
نفر اول گروه علوم انساني در كنكو ۸۹ با بيان اينكه در مدرسه ما همه در يك سطح علمي بودند، بيان داشت: بچهها از طبقات اقتصادي و اجتماعي مختلفي در اين مدرسه بودند اما تفاوت زيادي بين سطح درسي دانشآموزان نبود همچنين رتبههاي نهايي خيلي متفاوت نيست و رتبه بيشتر دانشآموزان حداكثر سه رقمي بوده است.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه نقش مسئولان استاني در موفقيتهاي دانشآموزان داراي رتبه تكرقمي چه قدر است، گفت: با برنامهريزي خاصي در ارتباط با مسئولان روبهرو نشدم و با توجه به آشنايي من با رتبه اول تجربي ميدانم كه رتبه من و نفر اول تجربي در كنكور سراسري نتيجه تلاش خودمان و درس خواندن زياد، مدرسه و خانوادهها و همكاري آنها بوده است.
پزشكي اضافه كرد: ممكن است يك سال استاني قبولي خوبي داشته باشد و سال ديگر نتيجه بدي داشته باشد اما مهمترين نقش را مدرسه و خانواده دارد، به عنوان نمونه مدرسه براي ادامه دادن درسهاي مدرسه تا پايان عيد، براي تهيه مكاني براي درس خواندن در ماههاي بعد عيد بايد تلاش كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه تابستان گذشته را چگونه گذرانديد، گفت: از اول تا ۳۰ شهريور درس خواندم و در اين مدت درسهاي دوم و سوم دبيرستان را در تير ماه مطالعه كردم و در مرداد ماه هم با برنامه آزمون آزمايشي پيش رفتم.
نفر اول كنكور ۸۹ در گروه علوم انساني با بيان اينكه ساعات مطالعهام در تابستان هشت ساعت بود، بيان داشت: در ماههاي آخر و در ارديبهشت ماه براي مطالعه به كتابخانه ميرفتم.
وي اضافه كرد: در پاييز و زمستان و تا عيد با برنامه قلمچي پيشرفتم ساعات مطالعهام به تدريج بيشتر ميشد و در روزهايي كه مدرسه نميرفتم ساعات مطالعه به ۱۰ ساعت ميرسيد اما ميانگين ساعات مطالعه ۹ تا ۱۰ ساعت شد.

* تعطيلات عيد در مدرسه درس خوانديم
پزشكي با بيان اينكه در عيد شرايطي در مدرسه فراهم بود و تا هفت شب ميتوانستيم به مدرسه برويم، گفت: در ايام عيد ساعات مطالعه به ۱۲ تا ۱۳ ساعت رسيد چون در مدرسه حضور داشتيم و درگير مهماني و ديد و بازديد نميشديم.
وي با بيان اينكه در ۱۳ روز عيد كل درسها را يك دور مطالعه كردم، گفت: زماني كه مطالعه درسها تمام شد ساعتهاي مطالعه كم شد و فقط تست ميزدم و ساعات مطالعه به پنج يا شش ساعت رسيد.
نفر اول گروه علوم انساني در كنكور ۸۹ اضافه كرد: از ابتدا مطالعه را به قصد حقوق تهران يا شهيد بهشتي شروع كردم و خواهان رتبه زير ۱۰۰ بودم.
وي گفت: بعد از كنكور با توجه به اينكه از پاسخنامه كنكورم راضي بودم، به فكر رتبه تك رقمي افتادم.
پزشكي با اشاره به درصدهاي خود در كنكور سراسري افزود: درصد درس ادبيات عمومي ۷۸ درصد، عربي عمومي ۱۰۰ درصد، ديني ۸۲ درصد، زبان ۹۳ درصد، رياضي ۸۰، اقتصاد ۹۳ درصد، ادبيات و عربي اختصاصي ۱۰۰ درصد، اجتماعي ۹۳ درصد، فلسفه ۸۴ درصد و روانشناسي ۸۳ درصد بود.
وي با بيان اينكه فقط براي درس عربي از كلاس خصوصي استفاده كردم، گفت: داوطلبان كنكور بايد بيشتر بر كتاب درسي تأكيد كنند به جز درس عربي و رياضي نياز به تست زدن زياد نيست بعد از پايان مطالعه درسها ميتوانند با تست زدن كتابها را دوره و قسمتهايي كه مشكل دارند را دوباره مرور كنند.
پزشكي تصريح كرد: داوطلبان رشته انساني با توجه به حفظي بودن مطالب به تكرار مطالب ادامه دهند و درگير كلاسهاي آموزشي و مؤسسههاي مختلف نشوند، استرس نداشته باشند و به رتبه خود فكر نكنند.

* راههاي پيشرفت غير از كنكور هم هست
وي اضافه كرد: هر چند در كشور ما اين موضوع چندان محسوس نيست اما بايد بدانند كه راههاي پيشرفت غير از كنكور وجود دارد و فعاليتهاي غيردرسي را در سال كنكور به طور كلي حذف نكنند.
نفر اول كنكور ۸۹ در گروه آزمايشي علوم انساني در پاسخ به اين سئوال كه شاگرد موفق بودن چقدر در كسب رتبه تك رقمي در آزمون سراسري موثر است، گفت: در رشته رياضي و تجربي برخي درسها پايهاي است اما در رشته انساني درسها حفظي است و سال پيشدانشگاهي اهميت بسياري دارد.
وي گفت: با روزي پنج يا شش ساعت درس خواندن هم ميتوان نتيجه خوبي گرفت به شرطي كه دانشآموزان به دنبال تستزني صرف نروند.
پزشكي پيشنهاد كرد: بهتر است بچه هايي كه تغيير رشتهاي نيستند با مطالعه درسهاي سال دوم و سوم شروع كنند و در مهر ماه بدانند كه درسهاي سال دوم و سوم را خواندهاند و و الان فقط بايد دوره كنند، ورق بزنند و تست بزنند و اين بهتر از آن است كه برخي در دوران تابستان درسهاي پيشدانشگاهي را مطالعه كنند و در ابتداي سال با يك سري كتاب يك دور خوانده شده كه از هيچ جاي آن مطمئن نيستيم، روبهرو ميشويم.
وي گفت: بهتر است داوطلبان از اتمام يك سري كتابها مطمئن باشيم و در مهر ماه و در دوران مدرسه به سراغ كتابهاي دوران پيش دانشگاهي برويم و دوران پيش دانشگاهي با مدرسه تمام شود و بايد در تابستان درسهاي دوران سال دوم و سوم دبيرستان مطالعه شود، زيرا ممكن است جريان دروس مدرسه فرد را با خود ببرد و وقتي براي مطالعه دروس دوم و سوم پيدا نكند.
نفر اول گروه علوم انساني در كنكور در مورد تفريحات خود در دوران كنكور گفت: كلاس موسيقي و زبان فرانسه را در كنار مطالعه براي كنكور ادامه دادم و در هفته چهار ساعت تمرين پيانو داشتم و كلاس زبان هم هفتهاي دو جلسه ۵/۱ ساعته بود و در هفته دو ساعت هم خودم زبان فرانسه مطالعه ميكردم، همچنين يادگيري انگليسي را تا گرفتن مدرك تافل پيش رفتم اما به خاطر كنكور كلاس انگليسي را قطع كردم و تا حد امكان دوچرخه سواري و برخي ورزش ها را دنبال ميكردم.
وي در پاسخ به اين سئوال كه نظر شما در ارتباط با اين موضوع برخي سطح رشته انساني را پايينتر از بقيه رشتهها ميداند، گفت: اين تفكر غلط است، البته يك سري اشكالات موجود مربوط به كتابهاي رشته انساني است به طور مثال در درس رياضي سعي ميكنند مسائل نيمهكاره مطرح شود و حتي رياضي تبديل به درسي تقريباً حفظي شده است در حالي كه نبايد اين طور باشد به طور مثال مباحث در رشته انساني در درسهاي منطق و فلسفه نياز به تفكر زيادي دارد تا بتواني سئوالات مفهومي را پاسخ بدهي اما متأسفانه در كنكور سئوال مفهومي از اينها مطرح نميشود در حالي كه ميتوان از منطق طوري سئوال طرح كرد كه مغز را بيشتر از مطالعه رياضي و فيزيك به كار بيندازد ولي اين كار را نميكنند و طوري از متن كتاب سئوال ميدهند كه كسي كه كتاب را حفظ كرده بتواند پاسخ دهد.
پزشكي اضافه كرد: در سه يا چهار سال گذشته در درسهاي كنكور سراسري رشته علوم انساني مغز را هم به كار ميگيرند و فقط حفظيات مطرح نيست.

* سئوالات عمومي امسال خيلي ساده بود و اختصاصيها سخت
وي در مورد سطح سئوالات آزمون سراسري امسال گفت: سئوالات عمومي خيلي ساده بود و سه يا چهار تا از درسهاي اختصاصي به طور غيرمنتظرهاي سخت بود با اكثر افرادي كه حرف زدم از رياضي ناراضي بودند البته خود من رياضي را بالا زدم اما با زماني بيش از آنچه بايد اختصاص ميدادم.
نفر اول گروه علوم انساني در كنكور ۸۹ افزود: كتابها و تدريس بهتري براي رشتههاي تجربي و رياضي وجود دارد اما حفظيات هم وقتي در طول زمان و در دوران دبيرستان فرا گرفته شود اثر بيشتري در موفقيت دارد، بنابراين نبايد دانشآموزان به خاطر قوي شدن رياضي تا سال سوم در رشتههاي رياضي و تجربي بمانند و سال پيشدانشگاهي انساني بخوانند.

* نظر ديگران در مورد تغيير رشته ام به انساني اهميت نداشت
وي در ادامه در مورد نظر ديگران براي تغيير رشته خاطرنشان كرد: اينكه ديگران در مورد نتيجه چه ميگويند براي من اهميت نداشت بلكه من دوست داشتم در رشته حقوق و در تهران درس بخوانم و تنها تفكر منفي اين بود كه نكند قبول نشوم.
پزشكي افزود: خيليها در مورد تغيير رشته من به آساني حرف زدند، اما اينكه ديگران چه ميگويند مهم نبود.
وي در مورد نحوه اطلاع خود از كسب رتبه يك گفت: دوست پدرم به ما خبر داد و مادرم با من تماس گرفت و اين موضوع را اطلاع داد اما از سازمان سنجش با من تماسي نگرفتند.
نفر اول كنكور ۸۹ در گروه علوم انساني در پاسخ به اين سئوال كه ميخواهي چطور دانشجويي باشي، ابراز داشت: ميخواهم جزو دانشجويان اول باشم اما در عين حال اصلا نميخواهم تك بعدي باشم و در برنامههاي فرهنگي و ورزشي شركت ميكنم.
وي اضافه كرد: خيليها ميگويند تو نميداني درسهاي دانشگاه يعني چه و در دانشگاه نميتوان كاري غير از درس انجام داد و نمرههايت هم ۱۹ و ۲۰ باشد اما فعلاً اين در ذهنم است و شايد وقتي دانشگاه بروم اين كارها را نتوانم انجام دهم.
پزشكي در ارتباط با نقش خانواده گفت: خانواده من بسيار علاقهمند به مطالعه من بودند البته مخالفتهايي در ارتباط با تغيير رشته من وجود د. اشت كه چندان شديد نبود.

منبع:خبرگزاري فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *